Gummifyllning

675servicavtal

EPDM

EPDM är ett nyproducerat industrigummi. Gummit (Eten-Propen-Diengummi) har fler goda egenskaper som bland annat UV-, värme-, och väderbeständighet, vilket gör granulatet till ett mycket användbart material i utemiljön.

SBR
SBR är idag det allra vanligaste ifyllnadsmaterialet för konstgräsplaner, främst för sitt pris. SBR är ett gummigranulat tillverkat av begagnade bildäck och därför kostnadseffektivt. Då produkten är återvunnen, kan man hävda att det finns en positiv miljöaspekt, dock är halten av tungmetaller i SBR-gummit högre än i t ex nyproducerad EPDM

TPE
TPE (Termoplast) är ett gummi som ej genomgått vulkanisering och är därför återvinningsbar. I jämförelse med EPDM och SBR är TPE att föredra ur en miljö- och hälsoaspekt.
Egenskaper:

Kork & kokos
Kork och kokos är, som det låter, ett helt ekologiskt alternativ till gummigranulaten. Till 100 % från naturen och helt utan tillsatta ämnen är detta en helt säker produkt ur alla aspekter.

Se även vårt system Cool Play

Hur förhindrar vi att granulatet förvinner från planen?
En konstgräsplan behöver regelbundet granulatpåfyllning, dels pga kompaktering, men främst för att det vid snöskottningen förvinner stora mängder om man inte justerar upp plogen tillräckligt. Sen försvinner granulatet ut i dagbrunnarna vid snösmältningen.

För att både undvika att få ut gummit i dagvattensystemet, och slippa ersätta stora mängder granulat, kan vi fånga upp granulatet med hjälp av en brunn med monterad sil för just detta syfte

Kontakta oss

Vill du ha offert eller mer info?
Att köpa konstgräs genererar ofta en hel del frågor: Sitt inte och googla, kontakta oss direkt istället så besvarar vi dina frågor och ger dig en offert.

[contact-form-7 id="936" title="Side Contact"]