Belastning

675konsert
Var försiktig när du belastar konstgräsplanen: Undvik onödig långtidsbelastning. Vi avråder från att statiskt belasta planen med tryck på över 0,15 kg/cm² (2 psi), samt likaså belasta tillfälligt med tryck över 25 N/cm². Vid nödvändig hög belastning är 18 mm plywoodskivor idealiska för spridning av tryck (skydda gräset med plast under skivorna).

Kontakta oss

Vill du ha offert eller mer info?
Att köpa konstgräs genererar ofta en hel del frågor: Sitt inte och googla, kontakta oss direkt istället så besvarar vi dina frågor och ger dig en offert.

[contact-form-7 id="936" title="Side Contact"]