Fånga upp mikroplasterna med ett dagbrunnsfilter

dagbrunnsfilter_lindö_liten

SLÄPP INTE UT MIKROPLASTERNA FRÅN KONSTGRÄSPLANEN I VÅRA SJÖAR OCH HAV

KSAB har tagit fram ett enkelt men funktionellt dagbrunnsfilter som är lätt att tömma och anpassat till att fånga upp just SBR/gummigranulat från fotbollsplanen. Filtren passar de flesta av alla dagbrunnsmodeller som finns ute på anläggningarna.

Efter ett antal larmrapporter om de höga halterna av mikroplaster i våra sjöar och hav, har konstgräsplanerna fått ta en del av skulden. Konstgräs på fotbollsplaner innehåller i de flesta fall gummigranulat och detta granulat kan på olika vägar hamna i dagbrunnar och avloppssystem. Den största mängden hamnar i dagbrunnar efter alltför snäv snöskottning, där plogen tar med sig stora mängder granulat som vid snösmältning rinner ut i närmaste dagbrunn. I första hand, ska man förstås undvika att ploga så djupt, för helst vill man ju behålla granulatet på planen och slippa lägga pengar på att fylla på. Men en del ”svinn” kommer alltid att ske, varför ett filter i dagbrunnen är ett enkelt sätt att fånga upp mikroplasterna innan de går ut i miljön.

Nya tuffare regler för denna typ av ”utsläpp” är på gång och utreds just nu i många kommuner

Vill du ha offert för din anläggning? Kontakta KSAB på 021-381150 eller info@ksabkonstgras.se