Installation & skötsel

Garden Grass Konstgräs för trädgård
Nej, konstgräs är inte underhållsfritt. Men det är mindre underhåll jämfört med naturgräs, den saken är klar. Först och främst handlar underhållet om att inte låta organiskt material ligga och brytas ner i konstgräset, hur man gör det finns det många lösningar på. Allt från lövblås till piazzava  i den lilla trädgården, till stora specialmaskiner för konstgräsplaner på fotbollsarenan.

Du hittar skötselinstruktioner och installationsbeskrivningar under respektive rubrik (Fotboll, Golf, Trädgård)