Miljöanpassa din anläggning med SvFF

KSAB har tagit fram ett enkelt men funktionellt dagbrunnsfilter som är lätt att tömma och anpassat till att fånga upp just SBR/gummigranulat från fotbollsplanen. Filtren anpassar vi till din modell av dagbrunn på din anläggning.

Konstgräs på fotbollsplaner innehåller i de flesta fall gummigranulat och detta granulat kan på olika vägar hamna i dagbrunnar och avloppssystem. Den största mängden hamnar i dagbrunnar efter alltför snäv snöskottning, där plogen tar med sig stora mängder granulat som vid snösmältning rinner ut i närmaste dagbrunn. I första hand, ska man förstås undvika att ploga så djupt, för helst vill man ju behålla granulatet på planen och slippa lägga pengar på att fylla på. Men en del ”svinn” kommer alltid att ske.

Eftersom miljökraven blir allt högre rekommenderar vi att installera ett filter som tar hand om mikroplaster och andra föroreningar innan det rinner ut i vårt vattensystem. Vårt egentillverkade filter som vi presenterat tidigare gör det mekaniska grovjobbet och tar hand om tex granulaten från en fotbollsplan. Dessa är idealiska att placera i dagbrunnarna runt planen. För att ytterligare rena vattnet placeras en finfilter i den större brunnen, till vilken de mindre dagbrunnarna leder. Läs längre ner om filtret från FlexiClean

TIPS! Du vet väl om att du kan ansöka om medel hos Svenska Fotbollsförbundets Anläggningsfond för investeringar i din anläggnings miljöanpassning? Det ska löna sig att miljöanpassa!

Läs mer på https://fogis.se/anlaggningarenor/stod-kontakt/anlaggningsfonden/

KSAB är återförsäljare av det lokaltillverkade filtret från FlexiClean. Flexicleankassetten renar förutom tungmetaller, näringsämnen och petroleumprodukter, även partiklar ned till 42 my. Med dessa två filter i kombination, där det mekaniska filtret placeras i de mindre dagbrunnarna runt planen, och det kemiska placeras i uppsamlingsbrunnarna, har man ett komplett system för rening av sitt dagvatten.

Läs om produkten här>>

SvFF_Anlaêggningslaget_Standar_Digital (002)