KOMMER KONSTGRÄS ATT FÖRBJUDAS?? FELAKTIGHETER I MEDIADEBATTEN


DE UPPGIFTER SOM CIRKULERAT I MEDIA OM ATT ETT EUROPEISKT FÖRBUD MOT KONSTGRÄSPLANER är på gång till 2022 tillbakavisas av Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA som ansvarar för frågan. I en officiell kommuniké klargör ECHA att inget förbud planeras.
Däremot arbetar man med ett förslag till framtida restriktioner av användning av mikroplaster som ska läggas fram till EU-kommissionen nästa år. Det förslaget kommer INTE innehålla något förbud mot dagens konstgräsplaner.

Läs mer på Svenska Fotbollsförbundets sida ( https://www.svenskfotboll.se/nyheter/svff/2019/7/inget-forbud-mot-konstgrasplaner/)


Enligt nya mätningar, är flykten av gummigranulat från fotbollsplaner MYCKET mindre är vad debatten ger sken av, men vi vill naturligtvis bidra till att vår miljöpåverkan minskar ännu mer. Därför jobbar vi med att följa Svenska Fotbollsförbundets direktiv till konstgräsfotbollen, gällande underhåll och hur man bygger ett s k ”slutet system” där man på olika sätt fångar upp granulatet som lämnar planen, läs mer om det nedan. Utöver olika sätt att minska svinnet, erbjuder vi även flera organiska fyllnadsmaterial, som t ex kork och kokos.

Här kommer några tips och idéer på hur du minskar spridningen av granulat:

  • Borststationer där spelare kan borsta av sina skor efter spel
  • Slutna vattensystem runt anläggningarna
  • Uppsamlingsytor för snö för att samla granulat för återanvändning
  • Kanter runt planen som fungerar som barriär för granulatet, samt asfalterad yta runt planen som underlättar skötsel på vintern
  • Filter i dagvattenbrunnar som samlar upp granulat och renar vatten. Läs om KSABs filter här>> eller längre ner på sidan.