Granulatfällor och filter

Konstgräs har många fördelar; fler aktivitetstimmar (upp till 12 ggr fler än naturgräs), mindre underhåll, mer jämn spelyta mm. Granulatet, som konstgräset oftast fylls med, är något som ska stanna just på konstgräsplanen och inte släppas ut i våra sjöar och hav. Miljökraven blir hårdare och hårdare och det är upp till oss att se till att de uppfylls för en ljusare framtid. Här kommer några tips och idéer på hur du fixar en mer miljövänlig plan:

Minska spridningen av granulat:

  • Borststationer där spelare kan borsta av sina skor efter spel
  • Slutna vattensystem runt anläggningarna
  • Uppsamlingsytor för snö för att samla granulat för återanvändning
  • Kanter runt planen som fungerar som barriär för granulatet, samt asfalterad yta runt planen som underlättar skötsel på vintern
  • Filter i dagvattenbrunnar som samlar upp granulat och renar vatten. Läs om KSABs filter här>>