Installation

675installation

Uppbyggnaden av en konstgräsplan består av ett antal lager med olika funktion. Dränering placeras på frostfritt djup och följs av en infiltrationsduk. På detta följer ett stenkrosslager som fungerar som ett vattengenomsläppligt bärlager. I det stabiliserande stenmjölslagret placeras eventuella värmerör, och på detta läggs slutligen paden, det elastiska och stötdämpande skiktet.

Konstgräset rullas ut över planen och skarvarna limmas på en underliggande limstrip. Fyllning av granulat sker maskinellt för ett jämnt resultat. Linjeringen kan beställas invävd i gräset, skärs och limmas in manuellt, eller målas med vanlig linjeringsmaskin.

Läs mer om skötsel av konstgräsplaner