Belastning

675konsert
Var försiktig när du belastar konstgräsplanen: Undvik onödig långtidsbelastning. Vi avråder från att statiskt belasta planen med tryck på över 0,15 kg/cm² (2 psi), samt likaså belasta tillfälligt med tryck över 25 N/cm². Vid nödvändig hög belastning är 18 mm plywoodskivor idealiska för spridning av tryck (skydda gräset med plast under skivorna).