Korsborstning

675korsborstning
Att korsborsta det granulatfyllda konstgräset är det allra effektivaste sättet att behålla planens höga spelkvaliteter, då det bl a upprätthåller en jämn spridning av fyllningen. Korsborstning innebär att man, oavsett redskap, alltid borstar gräset ”mothårs”. Då ”fluffas” stråna upp istället för att plattas till, mattan får ett rent och fräscht utseende och bästa bollrull uppnås. Främmande partiklar och löst granulat ”sprätter” upp och kan lättare avlägsnas. Korsborstning kan, vid normalt bruk, vara lämpligt att göra en, helst två ggr/vecka. Kontakta oss för rekommendationer på lämpliga maskiner.