Rengöring

Regnet är det absolut bästa rengöringsmedlet för luftburen smuts, såsom damm och pollen. För övrig nedsmutsning är den viktigaste åtgärden för renhållning av planen, att snabbt få bort skräp som samlas, för att undvika att det förmultnar, torkar eller trampas in i gräset. Avlägsnande av skräp görs enklast med t ex en lövblås eller roterande borste med uppsamlare som kopplas på motorfordon.

TÄNK PÅ: Använd inte motorfordon på planen då lufttemperaturen överstiger 30°C. Fordon som väger över 150 kg bör ha däck med maximalt lufttryck på 2.5 kg. Parkera inte fordon på gräsmattan, särskilt inte under varma dagar eller på vått gräs, under någon längre tid. Maskinunderhåll bör utföras utanför planen, för att undvika spill från olja eller andra vätskor.

FLÄCKBORTTTAGNING
Stråfibrerna absorberar inte fukt, vilket innebär att de flesta ämnen bara fäster utanpå stråna utan att sugas in i materialet. Vanligtvis kan denna typ av smuts tas bort m h a vanligt tvål och vatten. Viktigast är att det görs så fort som möjligt. Ta bort så mycket som möjligt med en spatel eller liknande. Efter tvätt och sköljning, sug upp överskottsvätska med en luddfri handduk, trasa eller papper.

Vattenlösliga fläckar,t ex mat, dryck, urin och blod:
Borsta fläcken med en borste med hårda strån.
Skrubba med tvål och vatten.
Skölj med rent vatten.
Torka upp vid behov.

Svåra, oljebaserade fläckar:
Oljefärger behandlas sparsamt med terpentin eller målarfärgborttagning. Tvätta med diskmedel och vatten. Skölj med kallt vatten. Vid svåra fall kan perkloretylen (kemtvättskemikalie) användas.
Tjära, asfalt och paraffinvax skrapas bort i bästa möjliga mån. Svamptvätta med perkloretylen.

Djurexkrementer:
Lös upp med lika delar vitvinsvinäger och vatten. Skölj ordentligt med rent vatten.

Tuggummi:
Spraya med kylspray och skrapa försiktig.

Svamp- och mögelangrepp:
Svamptvätta med 1-procentig väteperoxidlösning. Skölj rikligt med rent vatten.

Kontakta KSAB för råd vid besvärliga fläckar. Använda aldrig högtryckstvättar med högre tryck än 20 bar.