Reparation

En god vana för underhållet är att inspektera konstgräset grundligt tidigt varje vår för att ev reparationer ska kunna göras under vårsäsongen. Alla sömmar bör kontrolleras för ev sömsbrott. Planen bör synas i sin helhet och ev servicebehov markeras ut på en skiss av planen. Alla reparationer, vare sig utförda av ägaren själv eller av leverantörens servicetekniker, ska göras i varmt och torrt väder.

NOTERA: Små skador blir snabbt stora skador om åtgärden dröjer. Lösa sömmar upp till 50 cm och revor upp till 15 cm är att betrakta som normala skador, och bör kunna hanteras av den egna underhållspersonalen utan problem.

LAGNING AV SÖMMAR
Töm ytan som ska lagas från granulat.
Rengör ytan som ska limmas från smuts och granulat. Ytan ska vara torr.
Torka av ytan med metyl-etyl-keton (MEK) eller toluen.
Lägg ut gräset för att kontrollera slutlig placering och passform.
Applicera limmet tunt och jämnt på limstripen. Sprid sedan med kniv eller spatel över hela ytan.
Låt limstripen ligga öppen en stund, då limmet aktiveras av luftens fukthalt.
Pressa gräset mot limstripen med ett lätt tryck.
Låt ytan torka under tryck minst 24 timmar.
Sprid ut granulat över den reparerade ytan och borsta ner i gräset till området är jämnt och plant.
VARNING: MEK och toluen är brandfarliga produkter och ångorna farliga att inandas. Vidta åtgärder för säker användning.

BRÄNNMÄRKEN
Cigaretter orsakar inte brand i detta konstgräs, men orsakar sammansmältning av fibrer till hårda partier. Dessa kan åtgärdas genom att borsta med stålborste, eller om inte det hjälper, kan man skära isär fibrerna med ett rakblad och därefter borsta.

GROPAR
Bästa sättet att motverka håligheter och gropar är att regelbundet ”korsborsta” planen (se nedan). För att fylla en grop, borstas granulat ner i det avgränsade området med en hård borste, typ piassava eller skurborste, i flera omgångar. Borsta in mot gropens centrum.

NOTERA: Vid större skador bör leverantören konsulteras omedelbart. Skada på ”padding”, onormalt svinn av granulat, vandalisering eller färgförändringar bör rapporteras till leverantören omedelbart.