Snöröjning

Snö och is skadar inte gräset och bör helst lämnas att smälta i egen takt. Måste man forsla bort snö, inför exempelvis en match, bör detta ske i så nära anslutning till matchen som möjligt. Detta för att undvika isbildning.
Torr pudersnö kan undanröjas med hjälp av t ex anordning med roterande borstar eller snöblås. Var noga med att använda/justera maskiner så att skador på konstgräset undviks. Arbeta från mitten av planen och ut mot kanterna. Blötsnö kan enklast undanröjas med hjälp av gummikantad snöplog, ev monterad på lätt traktor. Stor försiktighet ska iakttagas för att undvika att plogbladet skadar gräset. Justera ploghöjden en bit ovanför marken.
Att använda snöplog:
Forsla bort snö lager för lager
Justera ploghöjden en bit ovanför marken
Ploga upp snön i högar
Ta bort snörester med snöblås eller roterande borste
NOTERA: Använd enbart fordon/utrustning med luftfyllda däck. Snökedjor och dubbar får aldrig användas på planen. Lägg aldrig presenningar på planen vid frystemperaturer eftersom de kan frysa fast och vara svåra att ta bort utan att skada gräset.

ISBILDNING
Finns isbildning på planen, kan man krossa isen med hjälp av en tung vält. Den krossade isen kan sedan bortforslas med metoder enl ovanstående stycke. Om temperaturen ej är extrem, brukar i regel snö och is smälta relativt fort, särskilt under spel.

Om ismängden är omfattande kan man tvingas använda sig av kemikalier för att smältningen ska gå fortare. Kemikalier lämnar dock i samtliga fall rester, som måste sköljas ur planen så fort som vädret tillåter.

Använd NaCl eller CaCl när is skall smältas, tänk på att salt har dålig verkningsgrad under –5 grader.