Underhållsplan

DAGLIGT UNDERHÅLL
Syna dagligen sömmar och straffpunkter. Om behov finns, borsta gräset. Gör helst en första gång i planens längdriktning och en andra gång i breddriktningen.

VECKOUNDERHÅLL
En gång varje vecka bör planen borstas och sopas. En lövblås kan med fördel användas för att avlägsna löv etc

MÅNADSUNDERHÅLL
Syna sömmars och linjers förflyttning, granulatfyllningens nivå och jämnhet, helst två gånger i månaden. Var speciellt noga på områden med hög belastning.

ÅRLIGT UNDERHÅLL
En gång per år, vid hårt slitage kanske en gång i halvåret, bör planen genomgå en ”föryngringskur” med vår specialmaskin. Denna maskin suger upp, rensar och rengör gummigranulatet och återställer slutligen fyllningen i planen. Vid ett sådant tillfälle kan det vara lämpligt att utföra tester på ex bollrull, bollstuds, granulatnivå och dränering.

KSAB erbjuder kunden att teckna kontrakt på årligt underhåll, inkl specialutrustning, inspektion, reparation och rengöring av gräs och fyllning, samt vid behov konsultation för vidare underhåll.

För alla eventuella frågor kring skötsel av ert konstgräs, kontakta din leverantör, KSAB Golf Equipment.