Utbildning i konstgrässkötsel

Utbildning är en omfattande del av vår verksamhet och det är A och O för planens ekonomi och hållbarhet att sköta den på rätt sätt. Det ingår alltid 2 dagars utbildning av planskötare efter varje installerad fotbollsplan, men ni kan givetvis beställa en skräddarsydd utbildning av personalen när som helst. Vi utbildar både inköpare, anläggare och planskötare.