Installation & skötsel

675byggagreen

Konstgräs för golfen har olika krav på installation eftersom de speltekniska kraven varierar. Ett gräs för tee lägger man enkelt på en hård/hårdgjord yta och gräset i sig bär de spelegenskaper som behövs. Detsamma gäller för en putting- eller chippinggren: ytan ska vara hårdgjord och utjämnad. Viss ondulering kan formas men gropar eller bulor som skapar mellanrum mellan konstgräs och underlag, kommer att skada installationen. I princip gäller samma förberedelse som vid plattsättning: Ta bort matjorden och lägg på en fiberduk. Lägg ett bärlager med stenmjöl 0-36 som du paddar/vibbar. Lägg på ett s k justeringslager 0-4, ca 3-4cm djupt. Vibba igen. Alla korniga ojämnheter ska bort innan konstgräset läggs ut. Konstgräset passningsskärs med en mattkniv och limmas på limstrip. Beroende på val av konstgräs och speltekniska krav tillkommer sen efterarbete med att fylla greenen med sand till rätt stimp.

Att installera en målgreen kräver mindre av underarbete då den inte används för närspel och inte belastas på samma sätt. Målgreenen fylls med sand och gummigranulat för bästa bollmottagning.

Som princip gäller att du, om du är någorlunda händig, klarar av att lägga tee och målgreen själv, men att en riktigt bra putting/chippinggreen kräver lite mer erfarenhet. Vi hjälper dig gärna!

SKÖTSEL
Avlägsna regelbundet skräp från konstgräsmattan, även organiskt material såsom löv och kvistar. Borsta eller använd lövblås. Tuggummi och annat som fastnat på fibrer bör skrapas bort försiktigt. När skräpet är borta bearbetas konstgräset (med borste eller blås) mothårs så att stråna ruggas upp. Ogräs kan plockas bort manuellt eller bekämpas med ogräsmedel.