Konstgräs för golfgreen

675greenmaster

När övningsgreenen ska kunna klara både puttning och inspel, lägger du Greenmaster. Greenmaster konstgräs för golfgreener, är ett gräs som behöver en hel del sand för rätt bollmottagning. För kontroll av bollrull borstas eller vältas gräset, vilket ger en stimp på 8-11.

Ska det vara en renodlad puttinggreen, ska du istället välja KSAB Supreme, vårt allra bästa puttgräs.