Roligare med målgreener

675målgreen

Utveckla rangen och gör träningen roligare med målgreener. Öka utmaningen för dina gäster och bygg mål som lätt kan överblickas från alla utslagsplatser. Målgreenerna byggs upp i bakkant för bättre synlighet och synligheten kan förbättras ännu mer med hjälp av konstgräs i olika färger (blått, rött, vitt?). Målgreensgräset fylls med sand och gummigranulat för bra bollstopp. Hela ytan planeras så att man kan köra med plockaren för snabb och enkel plockning.

Vi har även förslag på hur du gör ”måltavlor” på rangen med konstgräs. Kontakta oss för fler idéer.