KSAB blir leverantör av dagbrunnsfilter från FlexiClean

EFTERSOM MILJÖKRAVEN BLIR ALLT HÖGRE REKOMMENDERAR VI att installera ett filter som tar hand om mikroplaster och andra föroreningar innan det rinner ut i vårt vattensystem. Vårt egentillverkade filter som vi presenterat tidigare gör det mekaniska grovjobbet och tar hand om tex granulaten från en fotbollsplan. Dessa är idealiska att placera i dagbrunnarna runt planen. För att ytterligare rena vattnet placeras en finfilter i den större brunnen, till vilken de mindre dagbrunnarna leder. Det står nu klart att KSAB blir återförsäljare av det lokaltillverkade filtret från FlexiClean. Filtret renar dagvattnet från olika föroreningar såsom tungmetaller och oljor som finns kvar i vattnet efter att grovpartiklar samlats upp de första filtren. Filtret renar inte bara dagvattnet, det är även smidigt att arbeta runt. Inspektion, filterbyte och slamsug går smidigt med minimalt med lyft. FlexiClean är heller inte anpassat till en specifik brunn utan kan användas i de flesta brunnar.

För mer information kontakta Jesper eller Patric:

jesper@ksabgolf.se
021-102671
patric@ksabgolf.se
021-102679