Skötsel av trädgårdgräs

675skötselträdgård

Avlägsna regelbundet skräp, även organiskt material såsom löv och kvistar. Borsta eller använd lövblås. När skräpet är borta bearbetas gräset (med borste eller blås) mothårs så att stråna ruggas upp. Tuggummi och annat som fastnat på fibrer bör skrapas bort försiktigt. Är underlaget väl dränerat kan du spola av gräset med trädgårdsslangen. Ogräs kan plockas bort manuellt eller bekämpas med ogräsmedel.

Hur ofta du behöver rengöra är förstås helt beroende av hur du använder ytan, men normalt sett ett par gånger om året.